Τουρισμός και ξενοδοχεία.

Εκεί όπου το φυσικό περιβάλλον είναι… ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μοναδική ομορφιά και φυσικό πλούτο. Για τον τουριστικό κλάδο η φυσική ομορφιά της Ελλάδας είναι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απειλείται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι οι πρακτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Αν έχετε τουριστική επιχείρηση, υπάρχει τρόπος να κερδίζετε και εσείς αλλά και το περιβάλλον, άρα και η επιχείρησή σας.

Η ελληνική οικονομία βασίζεται στον τουρισμό ο οποίος όμως έχει μεγάλες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στις συνήθειες κατανάλωσης και στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Το 2012, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ταξίδεψαν από τη χώρα τους σε κάποια άλλη χώρα και αυτό το νούμερο αναμένεται να φτάσει μέχρι και το 1,5 δισεκατομμύριο μέχρι το 2020.

Στην Ελλάδα, φιλοξενήθηκαν 20 εκατομμύρια τουρίστες το 2013, ένα νούμερο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Παρ’ όλα αυτά,  οι στατιστικές δείχνουν ότι για να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η επιτυχία του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στο σχεδιασμό και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να γίνουν οι πρακτικές τους βιώσιμες για το περιβάλλον.B-tourism-and-hotels (1)

Μια «πράσινη» τουριστική πολιτική θα συμβάλει στη διατήρηση της ελληνικής φυσικής ομορφιάς και κατά συνέπεια θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας.

Η ΖΟΤΕΝ έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να παρέχει στην επιχείρησή σας ένα σχεδιασμό δράσεων που θα οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης μέσα από τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων που στον τουριστικό κλάδο συστηματικά δεν αξιοποιούνται σωστά:

  • Η χρήση του νερού και της ενέργειας βελτιώνεται αποφέροντας κέρδος τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή, καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείου.
  • Η παραγωγή απορριμμάτων ελέγχεται και μειώνεται για κάθε φιλοξενούμενο.
  • Με την κατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων μειώνονται οι βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον.
  • Η απόδοση του ξενοδοχείου σχετικά με την κατανάλωση άνθρακα και νερού (το χαρακτηριζόμενο ως «footprint» της επιχείρησης) υπολογίζεται τακτικά ώστε να υλοποιηθούν τόσο οι βραχυπρόθεσμοι όσο και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας.

Η θέσπιση και η υλοποίηση αυτών των στόχων εγγυώνται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, ενώ έχουν σαν αποτέλεσμα μια ξενοδοχειακή μονάδα που πληροί διεθνή στάνταρ λειτουργίας. Σήμερα, οι τουρίστες είναι πολίτες του κόσμου με περιβαλλοντική συνείδηση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει το ταξίδι τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να διερευνούν την περιβαλλοντική πολιτική των ξενοδοχείων πριν αποφασίσουν τελικά σε ποιο θα διαμείνουν.

Η ΖΟΤΕΝ καθοδηγεί και συμβουλεύει την επιχείρησή σας ώστε να διατηρήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της συμβάλλοντας στο περιβαλλοντικά υπεύθυνο όραμα της επιχείρησης.