ΣΤΟΧΟΙ

Ποιοι είναι οι στόχοι των προγραμμάτων της ΖΟΤΕΝ;

Οι μαθητές μαθαίνουν τους τρόπους και αποκτούν τις ικανότητες με τις οποίες μπορούν να μειώσουν τους φυσικούς πόρους που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις υλικές τους ανάγκες, με άλλα λόγια μαθαίνουν πώς να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα και να έχουν έναν τρόπο ζωής λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.

  1. Οι μαθητές επηρεάζουν ανθρώπους έξω από τη σχολική κοινότητα για να μειώσουν και αυτοί τις αρνητικές επιπτώσεις του τρόπου ζωής τους στο περιβάλλον.
  2. Η οργάνωση και εφαρμογή  του Μαθητές Εν Δράσει. Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι ακόμα πιο δραστήριοι απαιτώντας από το Δήμο τους λύσεις για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα της ΖΟΤΕΝ;

Τα προγράμματα της ΖΟΤΕΝ συνδυάζουν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις με δραστηριότητες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και στην πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.  Πολλές δραστηριότητες σχετίζονται με την κατανάλωση του νερού και της ενεργείας στο χώρο του σχολείου.  Άλλα  θέματα  είναι η βιοποικιλότητα καθώς και η  ανακύκλωση  και η κομποστοποίηση.