ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακύκλωση

Recycling

Σήμερα, ο όρος «ανακύκλωση» χρησιμοποιείται ευρέως και ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ευαίσθητος στη σημασία που έχει η αντιμετώπιση ενός τεράστιου σύγχρονου προβλήματος: των στερεών απορριμμάτων που παράγουμε, με άλλα λόγια, των σκουπιδιών μας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο να ανακυκλώνεται το 50% των απορριμμάτων των νοικοκυριών μέχρι το 2020. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η δική μας, ιδιωτική συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια αλλά και τα οφέλη που θα κερδίσουμε από μια τέτοια δραστηριότητα.

Στην ανακύκλωση μπορούμε να συμμετέχουμε είτε ιδιωτικά είτε οργανωμένοι σε προγράμματα ανακύκλωσης που αφορούν ένα δίκτυο κατοικιών ή ακόμα και γειτονιών. Ένα συλλογικό πρόγραμμα ανακύκλωσης μπορεί να αποφέρει πολλά περισσότερα οφέλη από αυτά που φαντάζεται κανείς:

  • Μειώνεται η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (το αέριο που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
  • Αποτρέπεται η μόλυνση των υδάτων
  • Εξοικονομείται ενέργεια
  • Προμηθεύεται η βιομηχανία με πολύτιμη πρώτη ύλη
  • Μειώνονται οι νέες χωματερές
  • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας

Η ZOTEN έχει τις γνώσεις και την εμπειρία ώστε να σχεδιάσει και να συμβάλει στην εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αλλά και να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες που οδηγούν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων.

Η αποστολή της ΖΟΤΕΝ είναι να βρεθούν λύσεις για την αντιμετώπιση του δαπανηρού προβλήματος της διαχείρισης των τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων με τρόπους που θα σέβονται το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Με την εφαρμογή εργαλείων και λύσεων όπως η ανακύκλωση, οι Πράσινες Στέγες, το κομπόστ, η σωστή και όχι αλόγιστη χρήση του νερού και της ενέργειας, μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο, σημαντικό βήμα για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του πλανήτη μας, με άλλα λόγια του… σπιτιού μας!