ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι παρουσιάσεις είναι διαφορετικές για κάθε ηλικία και περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:

  • Οι Εννέα Ζωές της ΓηςF-presentations

  • Τα Απόβλητά μας

  • Το Κύκλωμα του Νερού

  • Απόβλητα Τροφίμων

  • Αποψίλωση των Δασών

  • Διάβρωση του Εδάφους / Κομποστοποίηση

  • Εξάλειψη της Φτώχειας/ Σταθεροποίηση του Πληθυσμού

  • Η Αλλαγή του Κλίματος

  • Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

  • Υπερκατανάλωση

Πώς επωφελούνται οι μαθητές από τα προγράμματα της ΖΟΤΕΝ;

Από τα προγράμματα της ΖΟΤΕΝ ωφελείται όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς μπορούν να αλλάξουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους ώστε αν μειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής στο περιβάλλον αλλά και να αποκτήσουν καινούριες, πιο υγιεινές  συνήθειες που θα είναι ευεργετικές όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.   Επίσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διεθνές επίπεδο σε προγράμματα από την ΕΕ και άλλες χώρες, ανοίγοντας έτσι τον ορίζοντά τους με τη συμμετοχή τους σε ευρύτερα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.