ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΧΟΛΕΙΟ

Ένα καλύτερο περιβάλλον ξεκινάει από τα… σχολεία!

Η ΖΟΤΕΝ προτείνει σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σχολεία, που βελτιώνουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των μαθητών, ενώ παράλληλα μαθαίνουν στους μαθητές να φροντίζουν το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΧΟΛΕΙΟ

Καλύτερο, πιο υγιές και βιώσιμο περιβάλλον σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σήμερα, οι νέοι άνθρωποι, οι μαθητές, είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι στις σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.  Παρ’ όλες τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η γενιά τους, έχει αποδειχθεί ότι οι νέοι σήμερα είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι να αλλάξουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους.

Ο πιο κατάλληλος χώρος για να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή είναι το σχολείο με την υποστήριξη των δασκάλων και των καθηγητών.  Η ΖΟΤΕΝ έχει δημιουργήσει προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα της ΖΟΤΕΝ είναι εύκολα στην εφαρμογή τους, διαρκούν λίγες ώρες και δεν αποσπούν τον μαθητή από τα μαθήματα και τις σχολικές του δραστηριότητες.

Μέσα από τα προγράμματα της ΖΟΤΕΝ , ο μαθητής ενημερώνεται, δραστηριοποιείται, μαθαίνει πρακτικούς τρόπους  και νέες συνήθειες που είναι πιο υγιεινές τόσο για τον ίδιο όσο και για το περιβάλλον.

Γιατί δημιουργήσαμε στη ΖΟΤΕΝ προγράμματα για μαθητές ;

Οι μαθητές είναι οι πολίτες του αύριο. Με όραμα μια κοινωνία με περιβαλλοντικά δραστήριους πολίτες, πολίτες που θα ζουν και θα διαχειρίζονται το περιβάλλον διαφορετικά από ότι εμείς σήμερα, δημιουργήσαμε στη ΖΟΤΕΝ κάποια προγράμματα εστιασμένα στους μαθητές. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν στους μαθητές μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης εκείνες τις εμπειρίες που θα τους δώσουν το κίνητρο να γίνουν πιο δραστήριοι σχετικά με το περιβάλλον ξεκινώντας από το σχολείο. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς και με ποιους τρόπους μπορούν να αξιοποιούν, να επωφελούνται  και παράλληλα να φροντίζουν το περιβάλλον κάνοντας την αρχή στο ίδιο τους το σχολείο.