ΟΦΕΛΗ

Τι κερδίζουμε από μια «πράσινη» εκδήλωση;

Οι εκδηλώσεις μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο για ο περιβάλλον λόγω της χρήσης πολλών πόρων και της δημιουργίας μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων. Ο στόχος μας είναι όχι μόνο να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αλλά να δημιουργήσουμε ένα θετικό προηγούμενο, μια πόλη περήφανη και γνωστή για τις ενέργειές των κατοίκων της σχετικά με το περιβάλλον.

Μια «πράσινη» εκδήλωση έχει πολλά πλεονεκτήματα :

  1. Μείωση κόστους: Η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας και λιγότερων πόρων σημαίνει μείωση κόστους.
  2. Δημιουργία θετικής εικόνας: Ο φορέας σχεδιασμού καθώς και οι συμμετέχοντες που συμβάλλουν στη διοργάνωση, από τους προμηθευτές μέχρι τους χώρους της εκδήλωσης, επιδεικνύουν στο κοινό την αφοσίωσή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και σε πρακτικές αειφορίας.
  3. Δημιουργία μιας θετικής περιβαλλοντικής συνείδησης: Η προώθηση θετικών πρακτικών αειφορίας ξεκινάει από τους διοργανωτές και αφορά σε όλους τους κατοίκους της πόλης που φιλοξενεί την εκδήλωση.
  4. Κοινωνικά οφέλη: Μια «πράσινη» εκδήλωση δεν φέρνει οφέλη μόνο για το περιβάλλον αλλά αν σχεδιαστεί κατάλληλα, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και για την τοπική κοινωνία. Η Τριπλή Βάση (Πλανήτης, Άνθρωπος, Ευημερία) βελτιώνει την ποιότητα της ζωής δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.
  5. Θετική επιρροή στην ανάληψη αποφάσεων: Αλλάζοντας την παλιά νοοτροπία σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι το κλειδί στη δημιουργία και διασφάλιση ενός μέλλοντος με αειφορία. Συμμετέχοντας στη δημιουργία και στο σχεδιασμό εκδηλώσεων που σέβονται το περιβάλλον εδραιώνουμε μια νέα φιλοσοφία, της Τριπλής Βάσης, η οποία αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν μέρος του οικονομικού κύκλου.
  6. Απόδοση επένδυσης: Η επένδυση σε «πράσινες» εκδηλώσεις δεν αποφέρει μόνο μείωση στα κόστη και αύξηση κερδών αλλά αναβαθμίζει το status των διοργανωτών, των χορηγών και των συμμετεχόντων, γεγονός που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.