ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

Το πρώτο βήμα είναι η αρχή! Ένα σχολείο που θέλει να συμμετάσχει σε πρόγραμμα της ΖΟΤΕΝ χρειάζεται να δημιουργήσει μια περιβαλλοντική ομάδα που θα περιλαμβάνει τον διευθυντή, τουλάχιστον ένα δάσκαλο/καθηγητή και ένα σύμβουλο από τη ΖΟΤΕΝ.

Το δεύτερο βήμα είναι να οριστεί μια ώρα (στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου ή μετά το πέρας των μαθημάτων) στην οποία θα γίνονται οι δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και οι δραστηριότητες θα γίνονται  στο χώρο του σχολείου, ενώ σχετικές καμπάνιες και εργασίες θα προγραμματίζονται εκτός των σχολικών ωρών, ώστε οι μαθητές να μη χάνουν το μάθημά τους. Τέσσερις έως πέντε ώρες το μήνα με την παρουσία εκπροσώπου της ΖΟΤΕΝ είναι  απαραίτητες  προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι στόχοι  του  προγράμματος.

Λίγες ώρες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής των μαθητών! Να δώσουν το ερέθισμα για έναν τρόπο ζωής με περισσότερη γνώση, πρακτικές λύσεις και νέες συνήθειες που ωφελούν το περιβάλλον, άρα και τον άνθρωπο. Γιατί μόνο σε ένα υγιές, βιώσιμο περιβάλλον μπορούμε οι άνθρωποι να ζούμε με ποιότητα ζωής και προοπτική για το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.