ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βιώσιμες Κατοικίες

Επειδή ο πλανήτης γη είναι το… σπίτι μας!

Διαχείριση της ενέργειας

Τα κτίρια κατοικιών στην Ευρώπη αποτελούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και ευθύνονται για το ένα τρίτο της έκλυσης αερίων θερμοκηπίου που αποδεδειγμένα αλλάζουν το κλίμα του πλανήτη. Αν θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία με βιώσιμη χρήση της ενέργειας χρειάζεται να εφαρμόσουμε κάποια εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε τα υπάρχοντα κτίρια κατοικιών σε «πράσινα» κτίρια, κάτι που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη μειώνοντας το κόστος διαβίωσης αλλά και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η ΖΟΤΕΝ;

  • Με συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάλληλα εργαλεία ώστε οι κάτοικοι κάθε κατοικίας να μπορούν να ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού τους χρησιμοποιώντας έξυπνα όργανα μέτρησης.
  • Με χρήσιμες πληροφορίες και απλές οδηγίες για το πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας έτσι το «αποτύπωμα άνθρακα» της κατοικίας.

Το σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί στο σπίτι σας θα ωφελήσει όχι μόνο στην επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου του 2050 που είναι η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα αλλά θα οδηγήσει και σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για εσάς τους ίδιους .